Portfolio Category: Lepené konštrukcie

Rodinný dom Wolfstahl

2012, realizácia drevených konštrukcií, kovania a strešného plášťa

Letná terasa Golf Malacky

2012, návrh riešenia konštrukcie stavby, statický výpočet, realizácia drevených konštrukcií, kovania a strešného plášťa

Rekreačné centrum Belá

Kompletný návrh riešenia konštrukcie stavby, statický výpočet, realizácia drevených konštrukcií, kovania a strešného plášťa

Fara Rusovce

2012 realizácia drevených konštrukcií, kovania a strešného plášťa

Wellness pri hoteli Baník

2011 Kompletný návrh riešenia konštrukcie stavby, statický výpočet, realizácia drevených konštrukcií, kovania a strešného plášťa

Farské centrum Rusovce

2011 - výroba kovania, dodávka a montáž lepených nosníkov

Aula VŠB

2011 - výroba kovania, montáž lepených nosníkov

Predajňa Peter Max

2011 - Dodávka a montáž lepených nosníkov, návrh konštrukčného riešenia obkladu, výroba kovania, realizácia obkladu…

Záhradný altánok

2011 - Návrh konštrukcie, statický výpočet, dodávka, realizácia strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Wellness pri chate Čertov

2011 Kompletný návrh riešenia konštrukcie stavby, realizácia drevených konštrukcií, kovania a strešného plášťa

Golf Malacky hygienické a sociálne zázemie

2011 - dodávka a montáž kovaní, panelov a striech