Lepené konštrukcie

Internát VŠ Žilina

2012, realizácia konštrukcií, kovania a strešného plášťa

Lokalita

Žilina, Slovensko