Lepené konštrukcie

Požiarno – výhliadková veža

2012 návrh riešenia konštrukcie stavby, statický výpočet, realizácia drevených konštrukcií, kovania

Lokalita

Veľké Rovné, Slovensko