Lepené konštrukcie

Outlet Senec

Kompletná dodávka a realizácia striech ( trapézové plechy, drevené konštrukcie, strešný plášť, krytina) k dnešnému dňu neuhradené

Lokalita

Senec, Slovensko