Lepené drevené konštrukcie

Lepené drevené konštrukcie

Firma Technomol Build s.r.o. sa už viac ako 20 rokov venuje výrobe a montáži špičkových drevených lepených konštrukcií. Má niekoľko stoviek realizácií na Slovensku, v Čechách, Nemecku , Rakúsku , Poľsku a v Taliansku.

Medzi inými sa jedná o:

Špeciálne lepené drevené konštrukcie – mosty, športové haly, telocvične, výrobné haly, kostoly. Priehradové konštrukcie, rodinné domy, zimné záhrady, altánky, prístrešky a prestrešenia.

Lepený nosník

Rovný nosník o rozmeroch:

Šírka (mm): 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240
Výška (mm): 120, 160, 200, 240, stúpanie po 40 mm
Dĺžka ( mm): 12 000, 13 500 a špeciálne na mieru

– smrekový lepený nosník , čisto ohobľovaný, kolmo na koncoch zarovnaný, vyspravený v pohľadovej kvalite GL 24, GL 28, GL 32,
– špeciálne rozmery nosníkov iba na požiadanie

Oblúkový nosník v rozmeroch, ako u rovných prvkov a však cenu ovplyvňuje vnútorný rádius zakrivenia min R – 3 m.
cenu určuje rozmer, množstvo a rádius zakrivenia.

Na lepený nosník je potrebné predložiť konštrukčný tvar, aby bolo možné určiť cenu.
Cenu tak tiež ovplyvňuje opracovanie nosníka tzn. ,aké operácie je potrebné ešte vykonať.
Možnosť impregnácie impregnačnými látkami, IMPRALAN, TEKURILLA, LIGNOFIX EKO, CAPAROL, BOCHEMIT, AIDOL , REMERS , alebo iné náterové látky podľa požiadavky zákazníka.

TECHNOMOL dodáva kompletné , ucelené dodávky strešných konštrukcií vrátane klampiarenských prvkov, tepelných izolácií, fólií, podhľadov z palubkových profilov, sádrokartónu.

TECHNOMOL po dohode s projektantom dopracuje návrhy drevených konštrukcií spolu so statickým výpočtom

Lepené nosníky ( lepené lamelové drevo)

Lepené drevené konštrukcie sa stali plnohodnotným a uznávaným stavebným materiálom poskytujúcim veľa výhod oproti tradičným materiálom.

Charakterizuje ich:

 • stálosť a stabilita tvarov
 • možnosť ľubovoľného riešenia tvaru nosného skeletu
 • vysoká pohľadová kvalita
 • odolnosť voči agresívnemu prostrediu
 • najvyšší pomer únosnosti k vlastnej hmotnosti (výhoda na veľké rozpätia strešných konštrukcií)
 • odolnosť voči vysokej vlhkosti (údržba)
 • vysoká požiarna odolnosť ( mnohonásobne vyššia než u oceli alebo betónu)

Tieto vlastnosti sa využívajú hlavne pri stavbách:

 • športové haly, telocvične, bazény,
 • výrobné a skladové haly,
 • mosty, drevené lávky,
 • strešné a stenové konštrukcie,
 • skeletové systémy,
 • pohľadovo náročné priestory- kostoly, divadlá a obytné podkrovia.

Tvar väzníka môže byť ľubovoľný:

 • sedlový
 • pultový
 • oblúkový
 • dvojkĺbový alebo trojkĺbový
 • s tiahlami alebo bez tiahel a pod.