Kontakt

Korenšpondenčná adresa

TECHNOMOL BUILD s.r.o.
ul.  Matúškova 2576/4, 026 01 Dolný Kubín

Fakturačná adresa a sídlo firmy

TECHNOMOL BUILD s.r.o.
A. Bernoláka 1417/6, 034 01 Ružomberok

IČO: 36426580
IČ DPH: SK 2021949644

Tel.: 00421 (0)43 582 04 70
Tel./fax: 00421 (0)43 582 04 71

E-mail:  infodk@technomol.sk
meciar@technomol.sk

Kontaktné osoby

KONATEĽ SPOLOČNOSTI
Jozef Mečiar
Mobil: 0903 240 935
meciar@technomol.sk

ROZPOČTY, VÝROBA, REALIZÁCIA
Jozef Mečiar
Mobil: 0903 240 935
meciar@technomol.sk

PROJEKCIA
Ing. Jozef Andruščák
Mobil: 0902 955 556
andruscak@technomol.sk

STATIKA
Ing. Štefan Dibdiak
Mobil: 0902 955 556
dibdiak@technomol.sk

EKONOMICKÉ ODDELENIE
Monika Smoleňová
Mobil: 0908 508 780
smolenova@technomol.sk

ADMINISTRATÍVA
Iveta Kolláriková
Mobil: 0902 955 552
kollarikova@technomol.sk