Lepené konštrukcie

Sezónna reštaurácia, Golfový areál

2006 , statický výpočet ,návrh konštrukčných detailov , dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Bernolákovo, Slovensko