Lepené konštrukcie

Rodinný Dom

2007, návrh , dodávka stavby na kľúč

Lokalita

Záskalie, Slovensko