Lepené konštrukcie

Polyfunkčné centrum Bratislava

2006 , statický výpočet ,návrh konštrukcie , dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Bratislava, Slovensko