Lepené konštrukcie

Bazén pri hoteli Tartuf

2007, statický výpočet ,návrh konštrukčných detailov , dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Beladice, Slovensko