Lepené konštrukcie

Kostol – Nitra

2006, statický výpočet ,návrh konštrukčných detailov, dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Nitra, Slovensko