Lepené konštrukcie

Zámok Budatín

Realizácia drevených konštrukcií, strešného plášťa a krytiny

Lokalita

Žilina, Slovensko