Lepené konštrukcie

SSU R1 Nová Baňa

Dodávka a montáž striech s strešných plášťov (trapézové plechy, izolácie, krytina )

Lokalita

Nová Baňa, Slovensko