Lepené konštrukcie

Wellness centrum – Hotel Kaskády

2005, statický výpočet ,návrh konštrukčných detailov , dodávka a montáž strešnej konštrukcie

Lokalita

Sielnica, Slovensko