Lepené konštrukcie

Kultúrny dom Hamuliakovo

2006 , návrh konštrukčných detailov , dodávka a montáž strešnej konštrukcie

Lokalita

Hamuliakovo, Slovensko