Lepené konštrukcie

Thermal Kesov – tobogánová hala

Lokalita

Poľný Kesov, Slovensko