Lepené konštrukcie

Hotel Granit – vnútorný bazén

Konštrukčný návrh a realizácia drevených konštrukcií, strešného plášťa, klampiarske konštrukcie, presklennú fasádu, bleskozvod

Lokalita

Piešťany, Slovensko