Lepené konštrukcie

Pergola Varín

Konštrukčný návrh, statický výpočet, realizácia riešenia

Lokalita

Varín, Slovensko