Lepené konštrukcie

Active Zone – Poprad

Dodávka – realizácia drevených konštrukcií a kovania

Lokalita

Poprad, Slovensko