Lepené konštrukcie

Kozárovce Námestie

2010 – Dodávka a montáž lepených nosníkov, návrh konštrukčného riešenia, výroba kovania, realizácia

Lokalita

Kozárovce, Slovensko