Lepené konštrukcie

Carport

2010, Konštrukčný návrh, Statický výpočet, realizácia riešenia

Lokalita

Dolný Kubín, Slovensko