Portfolio Category: Lepené konštrukcie

Rodinný dom – Liptovská Anna

Drevostavba, dodávka a montáž

RONDO – Chopok

Konštrukčný a statický návrh, dodávka a montáž

Hotel Granit – vnútorný bazén

Konštrukčný návrh a realizácia drevených konštrukcií, strešného plášťa, klampiarske konštrukcie, presklennú fasádu, bleskozvod

Pivovarská reštaurácia Donovaly

Konštrukčný návrh a realizácia drevených konštrukcií, strešného plášťa, obkladu

Hotel Tenis, Zvolen

Návrh a realizácia drevených konštukcii

Hrad Krásna Hôrka

Realizácia opravy krovu a strešnej krytiny po vyhorení

Kaštieľ Bernolákovo

Realizácia opravy kaštieľa

Pergola Piešťany

Konštrukčný návrh, statický výpočet, realizácia riešenia