Portfolio Category: Lepené konštrukcie

Chaty Chopok

Realizácia, konštrukcie, obklay, strechy

Kaštieľ Malacky

Rekonštrukcia strechy a konštrukcií

Jazdecký areál Stupava

Návrh a realizácia konštrukcií a strešného plášťa

Lávka – Teplička n. Váhom

Realizácia drevených konštrukcií

Pergola

Návrh, realizácia

Rodinný dom – Liptovská Anna

Drevostavba, dodávka a montáž

RONDO – Chopok

Konštrukčný a statický návrh, dodávka a montáž

Hotel Granit – vnútorný bazén

Konštrukčný návrh a realizácia drevených konštrukcií, strešného plášťa, klampiarske konštrukcie, presklennú fasádu, bleskozvod

Pivovarská reštaurácia Donovaly

Konštrukčný návrh a realizácia drevených konštrukcií, strešného plášťa, obkladu