Lepené konštrukcie

Lodenica , Bratislava, drevená konštrukcia

Lokalita

Bratislava, Slovensko