Lepené konštrukcie

Zimný štadión – Brezno

STREŠNÁ KONŠTRUKCIA, 2005 , statický výpočet , návrh detailov , Dodávka a montáž strešnej konštrukcie , strešného plášťa

Lokalita

Brezno, Slovensko