Lepené konštrukcie

Zimná záhrada Dolný Kubín

2008, statický výpočet ,návrh konštrukcie , dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Dolný Kubín, Slovensko