Lepené konštrukcie

Terminál letiska

2008 , statický výpočet ,návrh konštrukčných detailov , dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Poprad Tatry, Slovensko