Lepené konštrukcie

Strešná konštrukcia Ekonomická univerzita

2010 , statický výpočet , dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Košice, Slovensko