Lepené konštrukcie

Pergola Piešťany

Konštrukčný návrh, statický výpočet, realizácia riešenia

Lokalita

Piešťany, Slovensko