Lepené konštrukcie

Múzeum Holocoustu

Rekonštrukcia strešných krytín a interiéru

Lokalita

Sereď, Slovensko