Lepené konštrukcie

Lioncar

2010 – Návrh konštrukčného riešenia, statika, dodávka lepených nosníkov, realizácia riešenia

Lokalita

Banská Bystrica, Slovensko