Lepené konštrukcie

Lávka – Teplička n. Váhom

Realizácia drevených konštrukcií

Lokalita

Teplička n. Váhom, Slovensko