Lepené konštrukcie

Kostol

MRAMOR, 2004 , dodávka a montáž mramorovej podlahy , oltáru a kazateľnice

Lokalita

Dolný Kubín, Slovensko