Lepené konštrukcie

Gorkého 4, Rekonštrukcia strechy

meď krytina

Lokalita

Bratislava, Slovensko