Lepené konštrukcie

Golf Malacky hygienické a sociálne zázemie

2011 – dodávka a montáž kovaní, panelov a striech

Lokalita

Malacky, Slovensko