Lepené konštrukcie

Farské centrum Rusovce

2011 – výroba kovania, dodávka a montáž lepených nosníkov

Lokalita

Rusovce, Slovensko