Lepené konštrukcie

Expanzia, Firma Král

2008, statický výpočet ,návrh konštrukcie , dodávka a montáž strešnej konštrukcie a strešného plášťa

Lokalita

Slovensko