Lepené konštrukcie

Dialýza Trstená

Návrh a realizácia drevených konštrukcií. strešného plášťa a krytiny

Lokalita

Trstená, Slovensko