Lepené konštrukcie

BD Liptovská Sielnica

Konštrukcia a strešný plášť

Lokalita

Liptovská Sielnica, Slovensko