Portfolio Category: Strešná krytina

Rodinný dom

realizácia rodinného domu z CLT panelov, strešný plášť, drevená prevetrávaná fasáda

BD Ružomberok

Konštrukcie striech a strešný plášť

Kaštieľ Malacky

Rekonštrukcia strechy a konštrukcií

Hrad Krásna Hôrka

Realizácia opravy krovu a strešnej krytiny po vyhorení