Lepené konštrukcie

RD Spišská Teplica

Návrh – konštrukcia a strešný plášť

Lokalita

Spišská Teplica, Slovensko